Jogszabályi háttér

epittetoi+fedezetkezeles

Az építtetői fedezetkezelésre vonatkozó jogszabályok az alábbiak:

  • az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. számú kormányrendelet
  • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
  • az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) kormányrendelet
  • az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X.25.) kormányrendelet
  • a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá tartozó 90 millió forint értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építőipari kivitelezési tevékenység, illetve ha a közbeszerzési eljárás 2010. május 15-e után indult, a Kbt. szerinti egybeszámítás nélkül 90 millió forint becsült értéket elérő vagy meghaladó építési beruházás esetén
  • a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
  • a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
  • a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
  • az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény